Indre konflikttriggere – Fellesskap

Vi snakker fortsatt om indre konflikttriggere. De knappene du har i deg som andre kan trykke på og få deg i konfliktmodus. I denne episoden snakker vi om konflikttriggeren fellesskap.

Indre konflikter – hva er det?

I denne episoden ser vi på hva indre konflikter er og hvorfor det kan hjelpe deg i å forstå dine reaksjoner i konflikter du opplever.

Konfliktutløsende kommunikasjonsmønstre

Konflikten handler om form, ikke innhold. Måten vi kommuniserer på er der vi skaper opplevelsen av konflikt. I denne episoden snakker jeg om konfliktutløsende kommunikasjonsmønstre.Har du spørsmål eller en problemstilling

Ytre konflikttriggere

Det er mange ting som kan sette i gang det som blir etter hvert en konflikt. Som vi har snakket om i Episode 3 så skiller jeg mellom ytre og

Ytre eller indre konflikttriggere

Konflikter oppstår ikke av seg selv. Jeg skiller mellom ytre og indre konflikttriggere. I denne epoisoden snakker jeg om hva som er forskjellen og hvordan du kan bruke det om