Denne episoden tar for seg kompetanse, som er den første av seks vanlige indre konflikttriggere.