Del fem av indre konflittriggere handler om pålitelighet.