Er konflikter noe som bare oppstår, uten noen for for kontroll?

Er det opp til den enkelte leders mot og evne å håndtere konflikter?

I denne episoden snakker jeg om verdien av å ha en systemisk tilnæring til konflikter i organisasjoner i arbeidslivet.