Konflikter oppstår ikke av seg selv. Jeg skiller mellom ytre og indre konflikttriggere. I denne epoisoden snakker jeg om hva som er forskjellen og hvordan du kan bruke det om du enten står i en konflikt eller observerer andre som er i konflikt.

Har du spørsmål eller en problemstilling du ønsker å få innspill på? Send epost til meg geir@changework.no, så tar jeg muligens opp dette i en kommende podcast. Helt anonymisert naturligvis!