Publikum i Facebook ads

I denne videoen ser vi på hvordan man setter opp forskjellige publikum i Facebook Ads. Vi går også inn på hvordan å bygge en kampanje med Facebook Ads og hvordan å sette opp et nytt kaldt publikum ved bruk av speiling.