Utforming av Nettside

I denne videoen dykker vi litt dypere inn i det å bygge opp en nettside, vi ser spesielt på innholdet og plassering av forskjellige elementer.