Dette er beskrivelse av kurset

 

Modul 1 Kom i gang med MailChimp
Leksjon 1 MailChimp - Sette opp konto
Leksjon 2 MailChimp - Koble mot nettside
Leksjon 3 MailChimp - Lage liste
Leksjon 4 MailChimp - Sende epost
Leksjon 5 MailChimp - Rapporter
Leksjon 6 Bruk av Groups
Powered By WP Courseware