Modul 1 Oppstart
Leksjon 1 Installasjon
Modul 2 Teknisk
Leksjon 1 Scener og kilder
Leksjon 2 Kilder
Modul 3 Opptak
Leksjon 1 Skjermopptak
Modul 4 Facebook Live
Leksjon 1 Kjøre Facebook Live
Leksjon 2 Planlegge Facebook Live
Powered By WP Courseware