Modul 1 lntroduksjon
Leksjon 0 Introduksjon til kurset
Leksjon 0 Moduler
Leksjon 0 Definisjoner
Modul 2 Hva Er salg?
Leksjon 0 Salg
Leksjon 0 Hvor er du?
Leksjon 0 Er salg manipulering og press?
Leksjon 0 Feilene de fleste gjør
Leksjon 0 Fokuser på prospektet
Modul 3 Salgsprosessen
Leksjon 0 Kort om Salgsprosessen
Leksjon 0 Hvordan kjøper folk?
Modul 4 Tekst som virkemiddel
There are no units in this module.
Modul 5 Grunnleggende om tekster
Leksjon 0 Inndeling av tekst
Leksjon 0 Overskriftens mål
Leksjon 0 Ingressens mål
Leksjon 0 Brødtekstens mål
Leksjon 0 Mellomoverskriftens mål
Leksjon 0 Tegnsetting
Leksjon 0 Analyse av eksempel
Modul 6 Testing av ulike tekster
Leksjon 0 Testing, testing, testing
Modul 7 Psykologiske triggere
Leksjon 0 Forskjellige typer overskrifter
Modul 8 5 grunner til at de sier nei
Leksjon 0 De vil ikke ha det du selger
Leksjon 0 De er forvirret
Leksjon 0 De ser ikke fordelen
Leksjon 0 De mangler noe
Leksjon 0 De tror ikke på deg
Leksjon 0 Arbeidsoppgave Modul 8
Modul 9 Call to action
Leksjon 0 Call to action
Modul 10 Ord du bør unngå
Leksjon 0 Ikke bruk disse ordene: Del 1
Leksjon 0 Ikke bruk disse ordene: Del 2
Modul 11 Kraftfulle ord
Leksjon 0 Du
Leksjon 0 Navn
Leksjon 0 Fordi
Leksjon 0 Ja
Leksjon 0 Ny
Leksjon 0 Oppdag
Leksjon 0 Stopp
Leksjon 0 Hvis
Leksjon 0 Hvordan
Leksjon 0 Verre
Leksjon 0 Straks
Leksjon 0 I dag
Leksjon 0 Alle
Leksjon 0 Vil
Leksjon 0 Lett
Leksjon 0 PS
Powered By WP Courseware