Modul 1 lntroduksjon
Leksjon 1 Introduksjon til kurset
Leksjon 2 Moduler
Leksjon 3 Definisjoner
Modul 2 Hva Er salg?
Leksjon 1 Salg
Leksjon 2 Hvor er du?
Leksjon 3 Er salg manipulering og press?
Leksjon 4 Feilene de fleste gjør
Leksjon 5 Fokuser på prospektet
Modul 3 Salgsprosessen
Leksjon 1 Kort om Salgsprosessen
Leksjon 2 Hvordan kjøper folk?
Modul 4 Tekst som virkemiddel
There are no units in this module.
Modul 5 Grunnleggende om tekster
Leksjon 1 Inndeling av tekst
Leksjon 2 Overskriftens mål
Leksjon 3 Ingressens mål
Leksjon 4 Brødtekstens mål
Leksjon 5 Mellomoverskriftens mål
Leksjon 6 Tegnsetting
Leksjon 7 Analyse av eksempel
Modul 6 Testing av ulike tekster
Leksjon 1 Testing, testing, testing
Modul 7 Psykologiske triggere
Leksjon 1 Forskjellige typer overskrifter
Modul 8 5 grunner til at de sier nei
Leksjon 1 De vil ikke ha det du selger
Leksjon 2 De er forvirret
Leksjon 3 De ser ikke fordelen
Leksjon 4 De mangler noe
Leksjon 5 De tror ikke på deg
Leksjon 6 Arbeidsoppgave Modul 8
Modul 9 Call to action
Leksjon 1 Call to action
Modul 10 Ord du bør unngå
Leksjon 1 Ikke bruk disse ordene: Del 1
Leksjon 2 Ikke bruk disse ordene: Del 2
Modul 11 Kraftfulle ord
Leksjon 1 Du
Leksjon 2 Navn
Leksjon 3 Fordi
Leksjon 4 Ja
Leksjon 5 Ny
Leksjon 6 Oppdag
Leksjon 7 Stopp
Leksjon 8 Hvis
Leksjon 9 Hvordan
Leksjon 10 Verre
Leksjon 11 Straks
Leksjon 12 I dag
Leksjon 13 Alle
Leksjon 14 Vil
Leksjon 15 Lett
Leksjon 16 PS
Powered By WP Courseware