Om du ikke gjør dette vil det stå at ditt arrangement er gratis