FROGNbarnehagen
Booking kalender - Geir Torgersen

Finn datoen som er aktuell
Klikk på starttidspunktet
Fyll ut feltene og velg antall timer
Du får så automatisk en epost med tidspunkt og Zoom-link 

Page Created with OptimizePress