konflikt

Konflikthåndtering

Fastlåste konflikter tar uforholdsmessig mye tid, fokus, frustrasjon for ledere og andre medarbeidere.
Vår velprøvde metodikk og erfaring tar ditt team fra konflikt til velfungerende samhandling.

Arbeidsmiljø-undersøkelse

Vi hjelper ledelsen i bedrifter til å løse utfordringer i arbeidsmiljøet gjennom at vi avdekker problemer, konflikter og hvem som er driverne i dem.
Dette gir ledelsen vertøy til å iverksette tiltak for å bedre arbeidsmiljøet basert på faktisk kunnskap.