Bruk denne slik at folk kan velge mellom å betale med Paypal eller vanlig kredittkort.