Geir Torgersen

Organisasjonsutvikling

Vi tilbyr et forbedringsprogram som opprettholder
en kontinuerlig fokus på læring og utvikling.

Et program som sikrer at folk går i samme retning.

Som sikrer at prosesser som virker, som går internt i
organisasjonen skaper en energi som
fører mot målet man har satt.

Resultatet er fri flyt av kraft og en organisasjon
som går i samme takt.

Arbeidsmiljø undersøkelser

Geir Torgersen som er prosjektleder og hos kunde
og kollega Egil Arne som er psykolog og faglig ansvarlig
for kartleggingsmetodikk og analysemetodikk gjennomfører
prosjekter med et mål for øye, å rydde opp
i arbeidsmiljøproblematikk.

Vi benytter oss av en metode som heter Grounded Theory.

I korte trekk handler det om kvalitative intervjuer med
alle i organisasjonen, analyse av innhentet informasjon,
presentasjon av funn og felles refleksjon om hva som bør gjøres.

Vi kjenner til at slike prosesser ender opp med konfliktmegling,
flytting av personell, intern opplæring, omorganisering
eller avslutning av arbeidsforhold.

ProfitLab - Fra passion til profitt

Du har forretningsideen, men sliter med å komme i gang?

Du har forretningsideen, men sliter med å få lønnsomhet?

Du kan mye om produktet og tjenesten, men vet lite om
hva som skal til for å utvikle ideen til et bærekraftig levebrød.

ProfitLab er et helhetlig program som over 90 dager tar deg
og din virksomhet fra passion til profitt.

Coaching

Er du leder og trenger en støttespiller innen strategi eller ledelse?

Er du gründer som sliter med å se hvor veien går videre?

Er du selger og sliter med å nå målene?

Geir tilbyr en-til-en støtte. Du vil oppleve at vi raskt finner
kjerneområdene vi skal jobbe med og en påfølgende fokus
på gjennomføring av riktige tiltak.