Skap suksess med medlemsportal

Dine bidrag

Dette lærer du i denne leksjonen:

I det øyeblikk kunden har kjøpt starter kundereisen. Etter å ha sett denne videoen forstår du hva vi mener med en kundereise.

Ting å gjøre

Se filmen

Kursoversikt

Fordeler med medlemsportal

Modul 2

Fase 1 - Tenk

Fase 2 - Lag

Fase 3 - Action

Leksjoner i denne modulen

Hva kjennetegner dine medlemmer?

Leksjon 2

Dine bidrag

Hvilken pris skal du ta?

Skap suksess med medlemsportal