Kurs

Konflikthåndtering for ledere

Konflikt er en naturlig og uunngåelig del av menneskelige relasjoner. Det kan oppstå i enhver situasjon der to eller flere personer samhandler.
Dette kurset gir deg innsikt i mange av konfliktmeklerens verktøy.

Hva er konflikt?
Kjennetegn på konflikt
Årsaker til konflikt
Reaksjoner på konflikt
Virkning av uløste konflikter
Opptrapping av konflikter
Forberedelse til konflikthåndtering
Metoder for konflikthåndtering
Veien videre

Den vanskelige samtalen

Det kan være mange grunner til at du som leder må ha den vanskelige samtalen med en medarbeider: Dårlig oppførsel, rusproblematikk, seksuell trakassering, manglende prestasjon, uønsket atferd, sykefravær og andre.
Kurset "Den vanskelige samtalen" gir deg en metodikk som kvalitetssikrer grunnlaget for samtalen. Metodikken sikrer også at samtalen får en relasjonsbevarende ramme for begge parter.
Erfaringen viser også at den gir medarbeideren større motivasjon for endring.

Page Created with OptimizePress