Podcast

konfliktpodden

Vi snakker fortsatt om indre konflikttriggere. De knappene du har i deg som andre kan trykke på og få deg i konfliktmodus. I denne episoden snakker vi om konflikttriggeren fellesskap.
I serien Indre konflikttriggere er vi nå kommet til den fjerde av seks, status.
Del fem av indre konflittriggere handler om pålitelighet.
Sjette og siste episode om indre konflikttriggere. Denne gangen ser vi på temaet integritet.
Denne episoden tar for seg kompetanse, som er den første av seks vanlige indre konflikttriggere.
I denne episoden ser vi på hva indre konflikter er og hvorfor det kan hjelpe deg i å forstå dine reaksjoner i konflikter du opplever.
Nå er det tid for å snakke om indre konflikttrigger nummer to, nemlig autonomi.
Konflikten handler om form, ikke innhold. Måten vi kommuniserer på er der vi skaper opplevelsen av konflikt. I denne episoden snakker jeg om konfliktutløsende kommunikasjonsmønstre. Har du spørsmål eller en problemstilling du ønsker å få innspill på? Send epost til meg geir@changework.no, så tar jeg muligens opp dette i en kommende podcast. Helt anonymisert naturligvis!
Det er mange ting som kan sette i gang det som blir etter hvert en konflikt. Som vi har snakket om i Episode 3 så skiller jeg mellom ytre og indre konflikttriggere. I dag skal vi snakke om ytre konflikttriggere. Har du spørsmål eller en problemstilling du ønsker å få innspill på? Send epost til...
Konflikter oppstår ikke av seg selv. Jeg skiller mellom ytre og indre konflikttriggere. I denne epoisoden snakker jeg om hva som er forskjellen og hvordan du kan bruke det om du enten står i en konflikt eller observerer andre som er i konflikt. Har du spørsmål eller en problemstilling du ønsker å få innspill på?...
Page Created with OptimizePress