Egil Arne Skaun Knutsen

Pressmestring – Motivasjonsforedrag/kurs

Har du mye å gjøre?

Opplever du at tiden ikke strekker til?

Hemmer stresset gode prestasjoner?

Foredraget om Pressmestring handler om å prestere
godt over tid uten å bli for sliten.

Foredraget er målrettet og inspirerende.

Varighet: 50 minutter, halvdag eller heldagskurs.

Pressmestring som organisasjonsutviklingsprosess
over noen måneder er også mulig.

Sammen er sterkere enn alene – Motivasjonsforedrag/ Workshop

Er det utviklingspotensial i organisasjonen?

Tror du bedret lagarbeid kan gi bedre prestasjoner
og bedre trivsel i din gruppe?

Foredraget Sammen er sterkere enn alene
handler om lagarbeid og lagutvikling.

Foredraget er målrettet og inspirerende.

Egil Arne gjennomfører også lagbyggingsworkshop
med mindre grupper.

Varighet: 50 minutter for mindre eller større grupper.

Halvdag eller heldagssamling med grupper
på omkring 8-12 personer.

Målgruppe: Grupper som ønsker å samarbeide på en bedre måte.

Personlig kraft – Motivasjonsforedrag/ kurs

Beundrer du mennesker som er tilstede i seg selv
når de skal prestere?

Skulle du ønske at også du fikk utnyttet ditt fulle potensial?

Foredraget Personlig kraft handler om å få tilgang til

kraften sin og prestere slik man ønsker det.

Foredraget er målrettet og inspirerende.

Varighet: 50 minutter, halvdag eller heldagskurs med store grupper.

Ha det så bra som mulig – Helseforedrag/Workshop

Et foredrag om mestring og livskvalitet for mennesker i krevende
livssituasjoner med kronisk sykdom, sorg eller i etterkant av traumer.

Dette er et helseforedrag presentert på en praktisk måte.

Varighet: 50 minutter, halvdag eller heldagskurs

Målgruppe: Den som er direkte berørt, pårørende og andre mennesker rundt