Gjør det letter å visuelt se hva filene inneholder